VISI DAN MISI KAMI

VISI

MELAHIRKAN  INSAN YANG BERILMU
KREATIF, BIJAK  DAN BERAKHLAK MULIA.


MISI


MEwuJUDKAN SISTEM PENGURUSAN TADIKA YANG BAIK UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KE ARAH  MENGHASILKAN  PELAJAR YANG  MEMPUNYAI

KECEMERLANGAN ILMU , BERBUDI PEKERTI ,
PENYAYANG  DAN  BERSAHSIAH  BAGI
MELAHIRKAN,

BAKAL PEMIMPIN, AHLI-AHLI PROFESIONAL DALAM PELBAGAI BIDANG.